Dobrá kočka, která nemlsá

Václav Hollar

Václav Hollar - Dobrá kočka, která nemlsá
Vyobrazení hlavy kočky s pořekadlem v českém a německém jazyce patří mezi nejznámější a také ikonograficky nejzáhadnější díla Václava Hollara. Grafický list Hollar vytvořil během svého pobytu v Antverpách roku 1646. Ojedinělé ztvárnění zvířecí srsti či cyklus kožešinových rukávníků svědčí o nesmírné jemnosti a pečlivosti provedení. Kromě autentického provedení bývá v souvislosti s touto grafikou diskutován především účel, pro který list vznikl. Vzhledem k připojenému dvojjazyčnému textu „Dobrá kočzka, která nemlsá / Dass ist eine gutte Khatz, die nicht nascht“ bývá většinou uváděno, že se jedná o české lidové rčení; to však dle odborníků z Ústavu pro jazyk český AV ČR není uvedeno v žádném lexiku a je známo pouze z Hollarova leptu (Volrábová 2007, 300). Podle připojené další jazykové varianty se lze domnívat, že se pořekadlo může vztahovat k německé oblasti, odkud pocházela rytcova matka Margareta, či je mohl Hollar zachytit během svých cest po Německu. Pokud se přece jen úsloví vztahuje k českému prostředí, mohlo by se interpretovat slovy: „Dobře slouží ten, kdo je poctivý.“ Václav Hollar provedl ještě zobrazení hlavy kočky v trojí variantě (P 2108–2110). První dva lepty jsou datovány rokem 1646 a větší verze rokem 1661, na všech je obraz kočičí hlavy stejný. Označení na třetím leptu dokládá, že se jednalo o kresbu dle živého modelu, tedy o kočku moskevského velkoknížete (Denkstein 1978, 73–74).
datace:
rozměry: 83 x 133 mm
výtvarný druh: Grafika
námět: Fauna
kolekce:
materiál: Papír
technika: Lept
značení:
galerie: Památník národního písemnictví, PNP
inventární číslo: 840/60-804
licence: Creative Commons License volné dílo

související díla

Václav Hollar - Pohřební průvod J. B. Taxise Václav Hollar - Velký pohled na Prahu z Petřína 1. Václav Hollar - Velký pohled na Prahu z Petřína 2. Václav Hollar - Velký pohled na Prahu z Petřína 3. Václav Hollar - Wenceslaus Hollar – vlastní portrét, podle Joannese Meyssense  Václav Hollar - Zima Václav Hollar - Pohled na kapli svatého Jiří ve Windsoru Václav Hollar - Ecce Homo, podle Tiziana Václav Hollar - Šalamoun a královna ze Sáby, podle Hanse Holbeina Václav Hollar - Strassburger Münster / Pohled na katedrálu ve Štrasburku Václav Hollar - Dobrá kočka, která nemlsá Václav Hollar - Karel Ludvík Falcký, podle Anthonise van Dycka Václav Hollar - Pohled na opatství Rothendael, podle Pietra van Avonta Václav Hollar - Karel II., podle Anthonise van Dycka Václav Hollar - Wenceslaus Hollar – vlastní portrét, podle Joannese Meyssense  Václav Hollar - Hendrick van der Borcht mladší, podle Joannese Meyssense Václav Hollar - Jacobus van Es, podle Joannese Meyssense Václav Hollar - Roční doby v selském kraji – 1. jaro, podle Jana van de Velde Václav Hollar - Bey Prag / U Prahy (Zlíchov?) Václav Hollar - Pietro Aretino, podle Tiziana  Václav Hollar - Vyhlášení münsterské dohody / Mír mezi Španělskem a Nizozemím Václav Hollar - Thomas Howard Comes Arundeliae / Sir Thomas Howard, hrabě z Arundelu, podle Anthonise van Dycka Václav Hollar - The Waterhouse – Krajina s vodárnou a rybářem u londýna Václav Hollar - Vittoria Colonna, podle Sebastiana del Piombo Václav Hollar - Besagno – Itálie Václav Hollar - Hans von Zürich, podle Hanse Holbeina Václav Hollar - Hieronimus Westonis, hrabě z Portlandu, podle Anthonise van Dycka Václav Hollar - Ježíšek a Jan Křtitel jako děti, podle Pietra van Avonta Václav Hollar - Římská vlčice s Romulem a Remem, podle Giulia Romana Václav Hollar - Daniel Barbaro, podle Tiziana