Velký pohled na Prahu z Petřína 1.

Václav Hollar

Václav Hollar - Velký pohled na Prahu z Petřína 1.
Při své poslední návštěvě Prahy s hrabětem Arundelem v roce 1636 vytvořil Václav Hollar skici, z nichž později připravil tři desky pro reprezentativní tisk znázorňující panoramatický městský prospekt z petřínského návrší. Monumentální lept zachycoval oblast od premonstrátského Strahovského kláštera vystupujícího mezi stylizovanými petřínskými hradbami až po Vyšehrad. Lept, který Hollar vytvořil v roce 1649, vyšel o rok později jako součást jednatřicetisvazkového cyklu Martina Zeillera „Topografia Bohemiae, Moraviae et Silesiae“. Pohled byl zhotoven dle tradičních kompozičních zvyklostí s důrazem na přehlednost a vypovídací hodnotu. Vyvýšený repusoár výrazně kontrastuje svým potemnělým vyzněním se samotným panorámatem města, které se divákovi nabízí z většího nadhledu, než odpovídá skutečnosti. Společně s neméně slavným leptem „Dobrá kočka, která nemlsá“ patří „Velký pohled na Prahu z Petřína“ k nejvýznamějším umělcovým grafickým listům.
datace:
rozměry: 290 x 403
výtvarný druh: Grafika
námět: Veduta
kolekce:
materiál: Papír
technika: Lept
značení:
galerie: Památník národního písemnictví, PNP
inventární číslo: 840/60-809a
licence: Creative Commons License volné dílo

související díla

Václav Hollar - Velký pohled na Prahu z Petřína 2. Václav Hollar - Velký pohled na Prahu z Petřína 3. Václav Hollar - Wenceslaus Hollar – vlastní portrét, podle Joannese Meyssense  Václav Hollar - Dobrá kočka, která nemlsá Václav Hollar - Pohřební průvod J. B. Taxise Václav Hollar - Karel Ludvík Falcký, podle Anthonise van Dycka Václav Hollar - Dobrá kočka, která nemlsá Václav Hollar - Wenceslaus Hollar – vlastní portrét, podle Joannese Meyssense  Václav Hollar - Hendrick van der Borcht mladší, podle Joannese Meyssense Václav Hollar - Ecce Homo, podle Tiziana Václav Hollar - Karel II., podle Anthonise van Dycka Václav Hollar - The Waterhouse – Krajina s vodárnou a rybářem u londýna Václav Hollar - Pohled na kapli svatého Jiří ve Windsoru Václav Hollar - Vyhlášení münsterské dohody / Mír mezi Španělskem a Nizozemím Václav Hollar - Hans von Zürich, podle Hanse Holbeina Václav Hollar - Bratři Lukas a Cornelius de Wael, podle Anthonise van Dycka Václav Hollar - Wenceslaus Hollar – Autoportrét v kartuši Václav Hollar - Satyr a sedlák na obědě, bajka s holandskými verši Václav Hollar - Strassburger Münster / Pohled na katedrálu ve Štrasburku Václav Hollar - Zima Václav Hollar - Jacobus van Es, podle Joannese Meyssense Václav Hollar - Roční doby v selském kraji – 1. jaro, podle Jana van de Velde Václav Hollar - Pohled na opatství Rothendael, podle Pietra van Avonta Václav Hollar - Bey Prag / U Prahy (Zlíchov?) Václav Hollar - Kalich, podle Andrey Mantegni Václav Hollar - Besagno – Itálie Václav Hollar - Jinoch a kočičí nevěsta, Ezopovy bajky Václav Hollar - Zátiší s mrtvým zajícem, psem a ptáky, podle Peetera Boela  Václav Hollar - Hřebec a lev, bajka s holandskými verši Václav Hollar - Poutníci u vody, podle Jacoba van Artoise