The Waterhouse – Krajina s vodárnou a rybářem u londýna

Václav Hollar

Václav Hollar - The Waterhouse – Krajina s vodárnou a rybářem u londýna
Lept s vodárnou a rybářem sedícím na břehu řeky skrývá v pozadí pohled na část Londýna s chrámem svatého Pavla, který pouhý rok po vzniku tohoto grafického listu podlehl ničivému požáru. Jak je z leptu patrné, ani stav chrámu před požárem nebyl vůbec uspokojivý a díky dalšímu Hollarovu úsilí zaznamenat celou stavbu i jednotlivé architektonické prvky nám dnes zůstává možnost studia této památky před jejím zničením a následném znovuvybudování architektem Christopherem Wrenem.
datace:
rozměry: 88 x 122 mm
výtvarný druh: Grafika
námět: Veduta
kolekce:
materiál: Papír
technika: Lept
značení:
galerie: Památník národního písemnictví, PNP
inventární číslo: IG 3159
licence: Creative Commons License volné dílo

související díla

Václav Hollar - Pohřební průvod J. B. Taxise Václav Hollar - Velký pohled na Prahu z Petřína 1. Václav Hollar - Velký pohled na Prahu z Petřína 2. Václav Hollar - Wenceslaus Hollar – vlastní portrét, podle Joannese Meyssense  Václav Hollar - Velký pohled na Prahu z Petřína 3. Václav Hollar - Zima Václav Hollar - Bey Prag / U Prahy (Zlíchov?) Václav Hollar - Jaro Václav Hollar - Hendrick van der Borcht mladší, podle Joannese Meyssense Václav Hollar - Vyhlášení münsterské dohody / Mír mezi Španělskem a Nizozemím Václav Hollar - Ecce Homo, podle Tiziana Václav Hollar - Otakárek fenyklový, jiní motýli a vosa Václav Hollar - Sedm amorů tančících v kruhu, podle Pietra van Avont Václav Hollar - Bey Genoa – Itálie Václav Hollar - Bey Alburye in Surrey Václav Hollar - Pohled na Wageninghen s řekou a plachetnicí Václav Hollar - Dvě ženské hlavy Václav Hollar - Daniel Barbaro, podle Tiziana Václav Hollar - Matrona Argentinensis / Matrona ze Štrasburku Václav Hollar - Džbán s víkem, podle Hanse Holbeina Václav Hollar - Marcatoris Parisiensis Vxor / Pařížská kupcová Václav Hollar - S. Juliano d´Arba – Itálie Václav Hollar - Pohled na kapli svatého Jiří ve Windsoru Václav Hollar - Labutě Václav Hollar - Pohled na opatství Rothendael, podle Pietra van Avonta Václav Hollar - Kostel v Southwellu od severovýchodu Václav Hollar - Mulier Nobilis Hispanica / Španělská šlechtična Václav Hollar - Antická kruhová ruina, podle Sebastiana Vrancxe Václav Hollar - Čmelák a pět motýlů Václav Hollar - Dobrá kočka, která nemlsá