Dobrá kočka, která nemlsá

Václav Hollar

Václav Hollar - Dobrá kočka, která nemlsá
Vyobrazení hlavy kočky s pořekadlem v českém a německém jazyce patří mezi nejznámější a také ikonograficky nejzáhadnější díla Václava Hollara. Grafický list Hollar vytvořil během svého pobytu v Antverpách roku 1646. Ojedinělé ztvárnění zvířecí srsti či cyklus kožešinových rukávníků svědčí o nesmírné jemnosti a pečlivosti provedení. Kromě autentického provedení bývá v souvislosti s touto grafikou diskutován především účel, pro který list vznikl. Vzhledem k připojenému dvojjazyčnému textu „Dobrá kočzka, která nemlsá / Dass ist eine gutte Khatz, die nicht nascht“ bývá většinou uváděno, že se jedná o české lidové rčení; to však dle odborníků z Ústavu pro jazyk český AV ČR není uvedeno v žádném lexiku a je známo pouze z Hollarova leptu (Volrábová 2007, 300). Podle připojené další jazykové varianty se lze domnívat, že se pořekadlo může vztahovat k německé oblasti, odkud pocházela rytcova matka Margareta, či je mohl Hollar zachytit během svých cest po Německu. Pokud se přece jen úsloví vztahuje k českému prostředí, mohlo by se interpretovat slovy: „Dobře slouží ten, kdo je poctivý.“ Václav Hollar provedl ještě zobrazení hlavy kočky v trojí variantě (P 2108–2110). První dva lepty jsou datovány rokem 1646 a větší verze rokem 1661, na všech je obraz kočičí hlavy stejný. Označení na třetím leptu dokládá, že se jednalo o kresbu dle živého modelu, tedy o kočku moskevského velkoknížete (Denkstein 1978, 73–74).
datace:
rozměry: 83 x 133 mm
výtvarný druh: Grafika
námět: Fauna
kolekce:
materiál: Papír
technika: Lept
značení:
galerie: Památník národního písemnictví, PNP
inventární číslo: IG 3274
licence: Creative Commons License volné dílo

související díla

Václav Hollar - Antická kruhová ruina, podle Sebastiana Vrancxe Václav Hollar - Šalamoun a královna ze Sáby, podle Hanse Holbeina Václav Hollar - Danubius fl. / Krajina na Dunaji Václav Hollar - Pohled na kapli svatého Jiří ve Windsoru Václav Hollar - Pohled na Wageninghen s řekou a plachetnicí Václav Hollar - Kostel v Southwellu od severovýchodu Václav Hollar - By Islington u Londýna Václav Hollar - Karel Ludvík Falcký, podle Anthonise van Dycka Václav Hollar - Muž v baretu s dlouhými kníry, podle Hanse Holbeina Václav Hollar - Margareta Lemonová, podle Anthonise van Dycka Václav Hollar - Matrona Argentinensis / Matrona ze Štrasburku Václav Hollar - Dvě ženské hlavy Václav Hollar - Pietro Aretino, podle Tiziana  Václav Hollar - Chameleon, bajka s holandskými verši Václav Hollar - Svatý Vavřinec, podle Adama Elsheimera Václav Hollar - Opificis Parisiensis Vxor / Manželka pařížského řemeslníka Václav Hollar - Římská vlčice s Romulem a Remem, podle Giulia Romana Václav Hollar - Pallas, podle Adama Elsheimera Václav Hollar - Dobrá kočka, která nemlsá Václav Hollar - Hra pěti dětí, podle Pietra van Avonta Václav Hollar - Pohár s víkem a širokou spodní nohou, podle Hanse Holbeina Václav Hollar - Čmelák a pět motýlů Václav Hollar - Pohled na opatství Rothendael, podle Pietra van Avonta Václav Hollar - Vévodkyně z Lenoxu, podle Anthonise van Dycka Václav Hollar - Hieronimus Westonis, hrabě z Portlandu, podle Anthonise van Dycka Václav Hollar - Tři koráby na rozbouřeném moři Václav Hollar - Bey Genoa – Itálie Václav Hollar - Daniel Barbaro, podle Tiziana Václav Hollar - Mulier Nobilis Hispanica / Španělská šlechtična Václav Hollar - Džbán s víkem, podle Hanse Holbeina