Mytologie, bajky a náboženské motivy

22 děl  ·  admin  ·  23. 10. 2017

Mytologických a náboženských motivů nalezneme ve výčtu Hollarových grafik jen pomálu. Zejména se jedná o knižní ilustrace či o reprodukce děl slavných mistrů, s nimiž se Hollar setkal v rámci dokumentace Arundelových uměleckých sbírek. Mnohé z předmětů v originální podobě považujeme za ztracené a o to hodnotnější jsou umělcovy lepty z hlediska dnešního stavu vědeckého bádání.

Za částečně náboženskou tematiku lze považovat i grafické listy podle předlohy Pietra z Avontu s dětskými hrami, které vyšly původně v počtu 30 leptů pod názvem „Paedopaegnion sive puerorum ludentium schemata varia“. Náboženskými motivy se Hollar začal zabývat na začátku své umělecké kariéry, kdy se pokoušel o reprodukce „Madon s dítětem“ podle Albrechta Dürera; k této tematice se poté vrátil především na sklonku života.

Práce na bajkách pak spadá do jeho druhého anglického období, kdy v roce 1665 vytvořil cyklus 58 leptů pro nakladatele Johna Ogilbyho, pro něhož vznikala i grafika ilustrující díla klasických autorů včetně Vergilia. Při práci na Ezopových bajkách mohl Hollar plně zužitkovat své mnohaleté zkušenosti získané při tvorbě vedut, krajinných výhledů, marin či dámských kostýmních studií. Pro Ogilbyho edici Vergilia vytvořil 43 celostranných leptů podle předlohy Francise Cleyna, které však neskýtaly příliš příležitostí pro vlastní invenci.

  Tweet