Portréty a kostýmní tvorba

99 děl  ·  admin  ·  23. 10. 2017

Stejně proslulá jako díla krajinářská je Hollarova tvorba figurální a portrétní, kterou se zabýval již od mladých let. Přes jistý vliv Jacquesa Callota na kostýmní náměty a Anthonise van Dycka na portrétní umění si Václav Hollar zachoval po celý svůj život v dané oblasti svébytný charakteristický projev.

Portrétní grafiku Hollar velmi často prováděl dle předloh jiných autorů, nejčastěji se v jeho díle setkáme zejména s lepty podle obrazů van Dycka, Hanse Holbeina či Tiziana. Vlastní invence je však na leptech patrná, a to i přes Hollarovu pragmatickou přesnost a důslednost v každém detailu. Mimořádná řemeslná a umělecká zručnost se pak projevuje zejména při vyjádření různých škál, hloubky odstínů a prostoru. Hollar se důsledně držel předloh i u karikatur podle Leonarda da Vinci. Ve svých leptech často zobrazoval významné osobnosti politického, kulturního a uměleckého života, mezi které patřili například anglický král Karel II., vlámský rytec a malíř Hendrick van der Borcht, italský spisovatel, dramatik a básník Pietro Aretino nebo Hollarův mecenáš lord Thomas Howard, hrabě z Arundelu.

Své ucelené série ženských kostýmů v celé figuře začal rytec vydávat až v Londýně a Antverpách pod názvem „Ornatus Mulieribus“ či „Aula Veneris“, nicméně se s ženskými postavami reprezentujícími svým oděvem různá města, která Hollar navštívil, setkáváme již na počátku jeho tvorby v cyklu „Reisbüchlein“ nebo v rámci pohledů na města „Amoenissimae Aliquot Locorum ... Effigies“. Zajímavým faktem zůstává, že se Hollar nikdy uceleně nezabýval mužskými modely, kromě portrétní tvorby, i přesto, že po třicetileté válce se pánská móda oprostila od strohého uniformního oděvu a značně se rozvolnila i v oblasti zdobnosti. 

Během svého profesního života vydal Václav Hollar také celkem šest cyklů čtyř ročních období, včetně raných prací ze štrasburského období s pohledy na město. Prosluly především alegorie ročních dob symbolizované jednotlivými nákladnými dámskými kostýmy s mnohými doplňky a zátiším. S figurální stafáží se v autorově díle často setkáme i na rytinách map, krajinných a městských prospektech nebo u historicko-politických výjevů.

  Tweet